3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και ο Ελληνικός Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός Όµιλος για την UNESCO υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυµπιακής Ακαδηµίας διοργανώνουν το 3ο Παγκόσµιο Συµπόσιο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για Νέους 2022. Το Συµπόσιο υποστηρίζεται επισήµως από το Περιφερειακό Κέντρο Ενηµέρωσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 

Το Συµπόσιο βρίσκεται σε πλήρη εναρµόνιση µε τους Στόχους για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals) όπως αυτοί περιγράφονται από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών στην Agenda 2030 και ειδικότερα µε τους στόχους SDG 4.7 και SDG 17. 

Στο Συµπόσιο συµµετέχουν καθηγητές και µαθητές από Γυµνάσια και Λύκεια από όλον τον κόσµο. Η επίσηµη γλώσσα του Συµποσίου είναι τα Αγγλικά.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.