Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας»

Σας ενημερώνουμε ότι για την Προκήρυξη του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-22.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός αποτελείται από τρεις προκριματικούς γύρους κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Απρίλιο 2022, καθώς και έναν τελικό γύρο τον Απρίλιο 2022, οι οποίοι θα διεξαχθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο