2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη» του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ, Δ.Τ. Envolve Entrepreneurship Greece που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022. Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί από την 1 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 10 Απριλίου 2021. Οι μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων εκτός του νομού Αττικής θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης. 

Στόχος του ανωτέρω διαγωνισμού είναι να δώσει το ερέθισμα στους/στις μαθητές/ήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την προοπτική ανάπτυξης των επόμενων γενεών στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.