«Δημιουργικός Διαγωνισμός Αστέρι της Ευχής» του Οργανισμού «Make a wish», κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη του Δημιουργικού Διαγωνισμού «Αστέρι της Ευχής» του Οργανισμού «Make a wish», για τους μαθητές/τριες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε όλους τους τύπους σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.