Χορήγηση (2) δυο υποτροφιών από το Εργαζάκειο Ίδρυμα για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαζάκειο Ίδρυμα (Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόκειται να χορηγήσει (2) δυο υποτροφίες σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, ύστερα από γραπτό διαγωνισμό στο μάθημα της έκθεσης αρκεί να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος, νομού Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου, νομού Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Χορήγηση των υποτροφιών.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη της Χορήγησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση Χορήγησης.