6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με θέμα: «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» του Συλλόγου «ΡΟΗ», για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη της 6ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας, της Κύπρου και της Ομογένειας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και η γνωριμία και εξοικείωση τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβάσεων του ΟΗΕ.

Ως προς το πρόγραμμα διεξαγωγής, η προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (online), οι εργασίες θα αρχίσουν την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 με την τελετή λήξης και την απονομή βραβείων στους
καλύτερους αγορητές.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.