Προαγωγικές – Απολυτήριες Εξετάσεις Γενικών Λυκείων, σχολ. έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που καθορίζει τις ομάδες και τους κλάδους μαθημάτων, τον τρόπο και χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις επιτηρητών, τις υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τον τρόπο φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.