Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις διαδικασίες του συλλογικού προγραμματισμού   εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Υπουργική Απόφαση.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη συνοπτική Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού ΄΄Έργου του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-2021.