Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο, «Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει!»

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο, «Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει!» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες που φοιτούν στα Νηπιαγωγεία και στην Δ’, Ε’ και ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, στην Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Λυκείου συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και δομών υποστήριξης και προετοιμασίας, για το σχολικό έτος 2021-22.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.