Εκπαιδευτική δράση με τίτλο: «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία….» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δράσης του Μουσικού Σχολείου Καβάλας με τίτλο: «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία….», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση προάγει τη μουσική παιδεία στη δημόσια εκπαίδευση μέσα από την παρακολούθηση συναυλιών από μαθητές/τριες και την εκτέλεση μουσικών έργων από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες των Μουσικών σχολείων.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.