«ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (CENSUS@SCHOOL) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτ. 2021-2022»

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2021- 2022 την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Απογραφή στο σχολείο» (Census@School), το οποίο διοργανώνεται από τον Φορέα σας και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) όλης της χώρας.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη συνεισφορά στη στατιστική εκπαίδευση των μαθητών/τριών, καθώς και στην ενίσχυση της στατιστικής παιδείας με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.