11ος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου  με την υποστήριξη αφ’ ενός μεν του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του  Παν/μίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ), αφ’ ετέρου δε της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων  (Π.Ε.Φ.) προκηρύσσει τον 11ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού  Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα: 

«Αίσθηση, νόηση και το ερώτημα για τη γνώση»  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανά χείρας «Κανονισμό». 

Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.  Προκηρύσσεται και πραγματοποιείται μετά από έγκριση του αρμοδίου για την Παιδεία  και Εκπαίδευση Υπουργείου με την υποστήριξη των υπηρεσιών της Μέσης  Εκπαίδευσης.  

Επίσης, υποστηρίζεται από την Ένωση Καθηγητών για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας  στην Εκπαίδευση (Ε.Κ.Δ.Ε.Φ.).  

β. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται προς τους μαθητές της Β’ Λυκείου, χωρίς να  αποκλείονται ενδιαφερόμενοι μαθητές άλλων τάξεων του Λυκείου. Μαθητές και  καθηγητές που έχουν ενδιαφέρον για την φιλοσοφική σκέψη και την ιστορία της  συμμετέχουν εθελοντικά, πέραν των μαθητικών ή υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων. Η  προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους δεν επιβαρύνει τη διδασκαλία του  μαθήματος της Φιλοσοφίας, αλλά αντίθετα οφείλει να την εμπλουτίζει σύμφωνα με  τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα.