Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Ημέρες Ενημέρωσης Γονέων-Κηδεμόνων – Ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου χαρακτηρίζονται ως ΕΓ-Κ: Ενημέρωση Γονέων- Κηδεμόνων οι ώρες ανά ημέρα κατά τις οποίες οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας με στόχο την ενημέρωση και συνεργασία σε θέματα φοίτησης, επίδοσης και συμπεριφοράς.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα με τις ημέρες Ενημέρωσης Γονέων- Κηδεμόνων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ωράριο διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων ωρολόγιου προγράμματος διά ζώσης λειτουργίας του σχολείου.