Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης -Τεύχος A’ 254/21.12.2020

Σας ενημερώνουμε οτι τα άρθρα 102 και 126 του Κεφαλαίου Δ του Μέρους Β ́ και το άρθρο 163 του μέρους Ε ́ του ανωτέρω νόμου αποτελόυν τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του ν. 4610/2019 1 και αφορούν θέματα Γενικού Λυκείου όπως τον Υπολογισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής και του Γενικού Μέσου Όρου για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Τροποποίηση.