Ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

Σύνδεσμος εγγραφής εκπαιδευτικών: https://register.sch.gr/teachers/

Σύνδεσμος εγγραφής μαθητών/μαθητριών: https://register.sch.gr/students/

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα που περιέχουν τον τρόπο εγγραφής των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Λίστα μαθημάτων Ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα αναρτημένα μαθήματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους στις πλατφόρμες e-class και e-me. Η λίστα αυτή θα επικαιροποιείται συνέχεια.