Αρχείο κατηγορίας ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 θα λειτουργήσει στο σχολείο η Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, αρχικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης. Παρακαλούνται όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών του σχολείου μας να κατεβάσουν το αρχείο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ για να ενημερωθούν και να ενημερώσουν τα παιδιά τους σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Διαδικασία υλοποίησης της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

  1. Κάθε γονέας λαμβάνει στο Email του από το σχολείο ενημερωτικό μήνυμα με το πρόγραμμα της τηλεκπαίδευσης, το όνομα του καθηγητή ή της καθηγήτριας, το μάθημα και ένα σύνδεσμο όπως αυτόν: https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/καθηγητής/καθηγήτρια
  2. Δέκα λεπτά πριν την έναρξη ο μαθητής ή η μαθήτρια «πατάει» στο σύνδεσμο και ακολουθεί τις οδηγίες για να συνδεθεί με την εικονική τάξη. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Κάθε παιδί πρέπει να συμπληρώσει το πραγματικό του όνομα στο παράθυρο που θα του το ζητήσει προκειμένου να γίνει δεκτό στο μάθημα.  
  3. Ο καθηγητής ή η καθηγήτρια ανοίγει την εικονική τάξη στην προβλεπόμενη ώρα, αποδέχεται τους μαθητές και τις μαθήτριες και αρχίζει το μάθημα.  

Πρόγραμμα μαθημάτων Σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Το πρόγραμμα των μαθημάτων Σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Σχολείου μας είναι αναρτημένο εδώ. Ο Σύνδεσμος κάθε καθηγητή ή καθηγήτριας θα αποστέλλεται με Email στους γονείς/κηδεμόνες πριν από το πρώτο του/της μάθημα και οι μαθητές/μαθήτριες θα τον χρησιμοποιούν για να συνδέονται με αυτόν κάθε φορά που θα έχουν μάθημα.

Ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

Σύνδεσμος εγγραφής εκπαιδευτικών: https://register.sch.gr/teachers/

Σύνδεσμος εγγραφής μαθητών/μαθητριών: https://register.sch.gr/students/

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα που περιέχουν τον τρόπο εγγραφής των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Λίστα μαθημάτων Ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα αναρτημένα μαθήματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους στις πλατφόρμες e-class και e-me. Η λίστα αυτή θα επικαιροποιείται συνέχεια.