Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. (Ρέθυμνο), λόγω αλλαγής ημερομηνίας

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., απαναπροκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (47) σαράντα επτά μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, λόγω αλλαγής ημερομηνίας πραγματοποίησης.

Νέος χρόνος πραγματοποίησης:   Τετάρτη 08 Απριλίου 2020.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:15 π.μ. και επιστροφή στοσχολείο στις 16:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.