Πρόσκληση για διδακτική επίσκεψη στο τμήμα (CSD)

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (44) σαράντα τεσσάρων μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών (CSD) του Π.Κ. στις Βούτες Ηρακλείου.
Χρόνος πραγματοποίησης: Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020. Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:15 πμ. και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.