Αποτελέσματα εισαγωγής και η διαδικασία εγγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα
των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές
παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το
διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., https://results.it.minedu.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα
αποτελέσματα, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό
και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,
Μητρώνυμο). Επισημαίνεται ότι ο «κωδικός αριθμός υποψηφίου» είναι αυτός
που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2019 υποψηφίων-πασχόντων
από σοβαρές παθήσεις.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρει τη μαθήτρια και το μαθητή του Σχολείου μας για την επιτυχία τους και τους εύχεται καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία.