Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα» ανακοινώνει τη διοργάνωση, για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, του «Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική», για την περίοδο από τα τέλη Οκτωβρίου 2018 έως και τα τέλη Μαρτίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ημερομηνίες – ορόσημα, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τους δύο διαγωνισμούς, μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2019