Έλεγχος καταχώρισης στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα Myschool

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 67181/ΓΔ4/ 27-4-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής-Δηλώσεων Προτίμησης των μαθητών/τριών που πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών καλούνται να επιβεβαιώσουν στη Διεύθυνση του σχολείου ότι ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί στο Μyschool είναι εκείνος/η του/της οποίου/ας οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) θα χρησιμοποιηθούν για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές.