Το Μάρτιο θα υποβάλλονται οι αιτήσεις-δηλώσεις των υποψηφίων

Αλλαγές στην ΥΑ για την πρόσβαση των αποφοίτων ΓΕΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εγκύκλιος που αναλύει τις τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση και με το Μηχανογραφικό Δελτίο.