Προθεσμία για το Μηχανογραφικό στα Πανεπιστήμια της Κύπρου

Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Κύπρο για την υποβολή του ειδικού μηχανογραφικού των δυο δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου. Συγκεκριμένα η αίτηση εισδοχής, όπως ονομάζεται το μηχανογραφικό, θα πρέπει να σταλεί μαζί με το βαθμό πρόσβασης με συστημένο ταχυδρομείο  μέχρι τις 22 Ιουλίου 2016 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 22 Ιουλίου 2016) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2016 με το νέο σύστημα».

Για περισσότερες πληροφορίες και τις αιτήσεις…ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.