Ανάθεση εκπαιδευτικής επίσκεψης Περιβαλλοντικής ομάδας στα Χανιά

Ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, ανέθεσε τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας στα Χανιά, στο πρακτορείο Vai Travel και οι προσφορές δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της ΔΔΕ Ηρακλείου του σχολείου μας και στο Google Drive.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Τρίτη 15/03/2016 και ώρα 11:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.