Αρχείο ημέρας 3 Ιουνίου 2024

Εκπαιδευτικός όμιλος «Mathcomics ΙΙ

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους 2023-2024 λειτούργησε στο σχολείο μας ο εκπαιδευτικός όμιλος «Mathcomics ΙΙ» σε συνέχεια του περυσινού ομίλου «Mathcomics». Σκοπός του ήταν να γνωρίσουν φέτος οι μαθητές διάσημους μαθηματικούς, κάποιους από τους οποίους συναντούν στα ιστορικά σημειώματα των σχολικών εγχειριδίων και να αποτυπώσουν με όμορφες και χαρούμενες εικόνες
τη ζωή και το έργο τους σε ένα βιβλίο. Επτά μαθητές από την Α΄, Β΄ και Γ’ τάξη του Λυκείου έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον όμιλο είτε βρίσκοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τις βιογραφίες και το έργο των προσώπων με τα οποία ασχολήθηκαν είτε ζωγραφίζοντας τις εικόνες με βάση το ιδιαίτερο ταλέντο που είχαν οι πέντε εξ αυτών.

Την ευθύνη του ομίλου είχε η εκπαιδευτικός κα. Κοκκινάκη Ιακώβα, μαθηματικός του σχολείου, η οποία επιμελήθηκε και τα σεμινάρια ιστορίας των Μαθηματικών που δόθηκαν από την ίδια, προκειμένου να εμπλουτίσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους καθώς και το βιβλίο τους.
Το τέχνημα του ομίλου «Mathcomics ΙΙ» ήταν η δημιουργία ενός βιβλίου, μεγέθους Α5, 78 σελίδων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι προσβάσιμο σε μορφή flipbook στην ιστοσελίδα https://online.fliphtml5.com/qbcju/gnvc/ . Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός όμιλος αισιοδοξεί στη συνέχιση της πορείας του και ευελπιστεί στη συμμετοχή παιδιών με ταλέντο στη ζωγραφική.