Αρχείο κατηγορίας ΕΔΥ

Σύσταση Ομάδας Γονέων

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ομαλής συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόθεση δημιουργίας μιας διά ζώσης ομάδας γονέων του 8ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου που θα ασχοληθεί με θεματολογία σχετική με την εφηβεία, προβληματισμούς γύρω από θέματα συμπεριφοράς των εφήβων και διαχείρισής τους από την οικογένεια.

Προτείνουμε να  λαμβάνει χώρα σε μηνιαία βάση με έναρξη τον Ιανουάριο του 2023 και προτεινόμενη ημέρα διεξαγωγής την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα. Η διάρκεια υπολογίζεται σε 2 πρωινές ώρες στο σχολικό χώρο. Μας ενδιαφέρουν οι δικές σας προτάσεις, γι’ αυτό παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που ακολουθεί και να την αποστείλετε στο mail του σχολείου ως τις 9 Ιανουαρίου 2023 για να μας βοηθήσετε στην ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων. Εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον ικανός αριθμός γονέων στη συνέχεια θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον ακριβή χρόνο και χώρο διεξαγωγής.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη θεματολογία και να κατεβάσετε τη φόρμα συμμετοχής

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) του σχολείου μας

Αγαπητοί γονείς,

Επικοινωνούμε με ιδιαίτερη χαρά μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στο σχολείο μας, κατά το σχολικό έτος 2022-23.

Ο ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός της Ε.Δ.Υ. (Ν.4823/2021), έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών/τριών στη μάθηση, την εφαρμογή υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών/τριών καθώς και την υλοποίηση ατομικών ή/και ομαδικών ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων που αφορούν μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικούς. Πρώτιστο μέλημα είναι η εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Τα μέλη της ΕΔΥ, σύμφωνα με την πρόταση που θα στείλει το σχολείο μας στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τη συγκρότησή της, είναι: ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Παπαδάκης Ιωάννης, η Ψυχολόγος κ. Μαρία Παναγιωτάκη, η Κοινωνική Λειτουργός κ. Μαριάννα  Τραβαγιάκη και η εκπαιδευτικός του σχολείου μας με σχετική επιμόρφωση, κ. Θώμου-Τσουκαλά Ευαγγελία. 

Η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου κάθε Τετάρτη 09.00-13.00. Μέσα σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούν τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιάσει και θα συνεργάζονται μαζί σας, μετά από σχετική τηλεφωνική ή δια ζώσης επικοινωνία με το σχολείο.

Η Ε.Δ.Υ. τηρεί τις  βασικές αρχές δεοντολογίας, όπως ο σεβασμός του παιδιού,  το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπογραμμίζεται ότι προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες της στους/στις μαθητές/τριες, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση ο καθένας χωριστά.

Προσβλέπουμε και ευελπιστούμε στην καλύτερη δυνατή συνεργασία προκειμένου να συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος που ενδυναμώνει τους/τις μαθητές/τριές του και μαζί το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Με εκτίμηση

Τα μέλη της ΕΔΥ του  8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση.