Αρχείο κατηγορίας Εκδρομές & μετακινήσεις

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. (Ρέθυμνο), λόγω αλλαγής ημερομηνίας

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., απαναπροκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (47) σαράντα επτά μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. στο Ρέθυμνο, λόγω αλλαγής ημερομηνίας πραγματοποίησης.

Νέος χρόνος πραγματοποίησης:   Τετάρτη 08 Απριλίου 2020.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:15 π.μ. και επιστροφή στοσχολείο στις 16:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στο τμήμα Ψυχολογίας του Π.Κ. (Ρέθυμνο)

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α  33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (47) σαράντα επτά μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα   Ψυχολογίας  του Π.Κ. στο Ρέθυμνο.   

Χρόνος πραγματοποίησης:   Τετάρτη 01 Απριλίου 2020.

Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης:  Αναχώρηση  από το σχολείο στις 08:15 πμ. και επιστροφή στο σχολείο στις 16:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης στο CSD

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορεία για μετακίνηση (44) σαράντα τεσσάρων μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών (CSD) του Π.Κ. στις Βούτες Ηρακλείου και επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης, την Τρίτη 28/01/2020 στο ταξιδιωτικό γραφείο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από δύο (2) ταξιδιωτικά γραφεία.
Με τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

  1. Terra Santa Travel (80 ΕΥΡΩ)
  2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (75 ΕΥΡΩ)

Πατήστε εδώ για να δείτε τις προσφορές.

Πρόσκληση για διδακτική επίσκεψη στο τμήμα (CSD)

Ο Διευθυντής του 8ου Γ. Λυκείου Ηρακλείου, σύμφωνα με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετακίνηση (44) σαράντα τεσσάρων μαθητών/τριών και (3) τριών συνοδών καθηγητών από το χώρο του σχολείου στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών (CSD) του Π.Κ. στις Βούτες Ηρακλείου.
Χρόνος πραγματοποίησης: Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020. Πρόγραμμα διδακτικής επίσκεψης: Αναχώρηση από το σχολείο στις 08:15 πμ. και επιστροφή στο σχολείο στις 14:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Ανάθεση της Πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε Βόλο – Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του Υ.ΠΑΙ.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή,  ανέθεσε τη διοργάνωση της Πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου σε Βόλο – Θεσσαλονίκη, από το Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2020  μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, στο ταξιδιωτικό γραφείο LANDMARKS TRAVEL και ειδικότερα για την προσφορά μετάβασης ακτοπλοϊκώς από το Ηράκλειο στον Πειραιά με  πλοίο της γραμμής  (ΑΝΕΚ/SUPERFAST) και από τον Πειραιά με λεωφορεία στο Βόλο και τη Θεσσαλονίκη και επιστροφή από τη Θεσσαλονίκη  με αεροπλάνο της  Ellinair στο Ηράκλειο. Διαμονή στο AEGLI  HOTEL 3*  στο Βόλο και στο CAPSIS HOTEL 4*, κρίνοντας την προσφορά αυτή ως :

  • απόλυτα σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • την πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Συνολικά κατατέθηκαν στη διεύθυνση του Σχολείου προσφορές από τρία (3) ταξιδιωτικά γραφεία.

Με  τη σειρά πρωτοκόλλησης είναι τα εξής:

1. VAI TRAVEL,  2. LANDMARKS TRAVEL και  3. LE GRAND TRAVEL οι οποίες δημοσιοποιούνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει την Τρίτη 10/12/2019 και ώρα 13:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της διεύθυνσης του σχολείου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανάθεση και τις προσφορές.