«Εγκριση τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024»

Λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για την περίοδο των
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024.Η τηλεφωνική γραμμή από το ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ με αριθμό 2810215029 θα είναι στη διάθεση των υποψηφίων και των οικογενειών τους από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή από 08:00 έως και 14:00