ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ, 2023: 2η Πανελλαδική Νεανική Συνάντηση Δημιουργικής Έκφρασης, βασισμένης στα Ομηρικά Έπη

Σας γνωρίζουμε την προκήρυξη της 2ης Πανελλαδικής νεανικής συνάντησης – Φεστιβάλ δημιουργικής έκφρασης, βασισμένης στα Ομηρικά έπη και τις επιδράσεις τους στη διεθνή γραμματεία και καλλιτεχνική έκφραση, με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ». Το πρόγραμμα- φεστιβάλ απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων και Ειδικών σχολείων από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-23.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.

προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2022-23
τη 2η Πανελλαδική νεανική συνάντηση – Φεστιβάλ δημιουργικής έκφρασης, βασισμένης
στα Ομηρικά έπη και τις επιδράσεις τους στη διεθνή γραμματεία και καλλιτεχνική
έκφραση, με τίτλο: «ΝέΟΙ ΟΜΗΡίΔΕΣ». Το πρόγραμμα- φεστιβάλ απευθύνεται σε
μαθητικές ομάδες Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Εσπερινών
Γυμνασίων-Λυκείων και Ειδικών σχολείων από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ελληνικά
σχολεία του εξωτερικού.