39ος Παγκρήτιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

Σας γνωστοποιούμε την προκήρυξη του 39ου Παγκρήτιου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2022-2023. Ο διαγωνισμός
απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης και Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ και περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες
διαγωνιζομένων: μαθητές Γυμνασίου, μαθητές Λυκείου και ενήλικες μαθητές.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.