Πανελλήνιος Μαθητικής Διαγωνισμός: «Όχι» στη βία, «ναι» στη φιλία.

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Βιβλιοθήκη της Βουλής και η Εκπαιδευτική Τηλεόραση της Βουλής, προκηρύσσουν τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας, Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο με θέμα: «Όχι» στη βία, «ναι» στη φιλία. Κάνε block στον εκφοβισμό για το σχολικό έτος 2022-2023. Στόχος του Διαγωνισμού είναι η ενημέρωση και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών όσον αφορά τα ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού (bulling) και της ενδοσχολικής βίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.