Ενημέρωση για υποτροφίες μαθητών/τριών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής

Σας ενημερώνουμε ότι η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών προσκαλεί για υποβολή υποψηφιοτήτων μαθητών/τριών των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου που κατάγονται αποκλειστικά από την Κωνσταντινούπολη (2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες), στο πλαίσιο υποστήριξης της προετοιμασίας τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές/τριες που έλαβαν πέρυσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και η ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου θα υποβληθεί το συνημμένο έντυπο αίτησης, είναι nnap@otenet.gr με την ένδειξη «Υποτροφίες Μαθητών ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.».

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.