Βαθμολογίες ειδικών μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών του σχολείου μας έχουν αναρτηθεί στις δύο εισόδους του κτιρίου και μπορείτε να τους δείτε με τον κωδικό υποψηφίου.