Μαθητικός Διαγωνισμός του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council) με τίτλο «Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες»

Σας ενημερ’ωνουμε για τη διεξαγωγή των Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο:
«Δεξιότητες Ζωής-Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείου όλης της χώρας για για το σχολικό έτος 2021-22.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.