Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποστηρίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Παιδείας και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων καθηγητών, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/

Πατήστε εδώ για να δείτε το επικαιροποιημένο έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τους κανόνες του Προγράμματος για την σχολική χρονιά 2021- 2022.