Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές και για την επικαιροποίηση των στοιχείων των μαθητών θα πρέπει ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση να συμπληρώσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και να την αποστείλει/καταθέσει στο σχολείο μας, μέσω του παιδιού του, μέχρι την Τρίτη 08/06/2021.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικό έγγραφο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση.