Πανελλήνιοι Αγώνες Ρητορικής στην Αγγλική Γλώσσα

Σας ενημερώνουμε για τη διοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιοι Αγώνες Ρητορικής στην Αγγλική Γλώσσα 2021 που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και ΓΕ.Λ. των σχολικών
μονάδων – μελών του PFA όλης της χώρας και θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM από τις 01-04-2021 έως τις 04-04-2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.