Μαθητικός διαγωνισμός δημιουργίας Αφίσας-Ζωγραφικού Έργου με τίτλο: «Η Άσκηση είναι φάρμακο-Ελλάς» , για το σχολικό έτος 2020-21.

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση του μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας Αφίσας-Ζωγραφικού Έργου με τίτλο: «Η Άσκηση είναι φάρμακο-Ελλάς» για μαθητές/-τριες Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2020-21.

Το Εθνικό Κέντρο «Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ- ΕΛΛΑΣ» προκηρύσσει το διαγωνισμό με σκοπό την ευαισθητοποίηση των συνομηλίκων τους και την προτροπή τους προς τη συστηματική σωματική δραστηριότητα.
Στόχος του Διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν τα Ελληνόπουλα τα οφέλη της σωματικής άσκησης μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας και να μεταφέρουν το θετικό μήνυμα της άσκησης στους συνομηλίκους τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχετικά έγγραφα