Μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο «Διαγωνισμός SPACEmissions»για μαθητές ΔΕ

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος – μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «Διαγωνισμός SPACEmissions» που διοργανώνετε σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή Σχολή Παναγέα – Σάββα για τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας.
Πρόκειται για μια μοναδική διαθεματική δράση που βασίζεται στη μεταφορά της ερευνητικής πρακτικής από τη διαστημική έρευνα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προωθείται η καλλιέργεια
νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία. Σκοπός της είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών με σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές μέσα από βιωματικά εργαστήρια κατασκευών και την παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενου ανοιχτού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) Φάσεις, που θα διαρκέσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.