«3ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονόπρακτου» για μαθητές/-τριες Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη του 3ου Πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού συγγραφής θεατρικού μονόπρακτου» για μαθητές/-τριες Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να
εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων θεατρικών έργων.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 24:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη.