Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία»

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση της διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της χώρας.Με τον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος οργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία InCommOn (πρώην Filoxenia International) και θα διεξαχθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος, καλούνται οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και Γυμνασίων
και Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλης της χώρας να ασχοληθούν με την περιγραφή ενός σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του σχολείου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 26-02-2021 ενώ τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν και να υποβληθούν έως τις 14-05-2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.