Χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Σας ενημερώνουμε ότι, από την Πέμπτη 23/07/2020, μπορείτε να παραλαμβάνετε τη Βεβαίωση Συμμετοχής Πανελλαδικών Εξετάσεων από τη γραμματεία του σχολείου μας.  

Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικά Μαθήματα) καθώς και το σύνολο των μορίων.