Εκδήλωση Αποφοίτησης σχολικού έτους 2019- 2020

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ τάξης του σχολείου μας στην εκδήλωση αποφοίτησης που θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στην αίθουσα ΝΤΙΑΝΑ ΜΑΝΟΥΡΑ με βάση τα πρώτα γράμματα του επωνύμου τους για λόγους διασφάλισης της υγείας τους ως εξής:

Από Α έως και Ζ στις 09:00, από Θ έως και ΜΙ στις 10:00, από ΜΟ έως και Ρ στις 11:00 και από Σ έως και Ψ στις 12:00.

Η τελετή αποφοίτησης θα περιλαμβάνει: Επίδοση φακέλου που περιέχει το απολυτήριο, φωτοαντίγραφα του και τον έλεγχο επίδοσης, και προβολή βίντεο που προετοίμασαν μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας.

Επίσης, καλούνται να έχουν όλοι μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου για να δημιουργήσουν κωδικό για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.