Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών

Αποφασίστηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε την υπουργική απόφαση.