Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020

Ανακοινώθηκε σήμερα, 30 Απριλίου 2020, από το Υ.ΠΑΙ.Θ. το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2020 για το Γενικό Λύκειο. Τόσο μέ το Νέο όσο και με το Παλαιό σύστημα, οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και τελειώνουν την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.