Αναστολή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικής

Σας γνωστοποιούμε ότι, ύστερα από ενημέρωση του φορέα διοργάνωσης, αναστέλλονται οι ακόλουθοι μαθητικοί διαγωνισμοί:

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου “Αριστοτέλης” 2020 για τους/τις μαθητές/τριες των Α’, Β’, Γ’ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2020 για τους/τις μαθητές/τριες της Α’, Β’, Γ’ (α’ φάση) τάξης των Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, της χώρας που διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση και επρόκειτο να διενεργηθούν στις 07 Μαρτίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30.