Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης στην Κοιν. Σ. Επ. Μελίτακες

Σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017) του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ανακοινώνεται ότι το 8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, μετά τη σχετική προκήρυξη και την αξιολόγηση των προσφορών από το Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων, ανέθεσε τη διοργάνωση της μετακίνησης με λεωφορείο (22) είκοσι δύο μαθητών/τριών και (2) δύο   συνοδών καθηγητριών από το χώρο του σχολείου Κοιν. Σ. Επ. Μελίτακες και επιστροφή στο σχολείο στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης, την Παρασκευή 30/11/2018 στο ταξιδιωτικό γραφείο C.TR.S.