Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) ανακοινώθηκε η διαδιακσία και οι προθεσμίες για την υποβολή του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες?ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ.