Δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάκλησης του Μηχανογραφικού

Από  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων. Κατ? εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Πέμπτη 20-7-2017, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες…ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ.