Συμπληρωματική προκήρυξη Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Για περισσότερες πληροφορίες…ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ.